Hospice Sjælland

Præst på hospice 

Hospice Sjælland har egen præst. Hvilke dage og tidspunkter præsten er i huset, kan ses på opslagstavlen på gangen ved receptionen.

Præsten træffes rundt om i huset, kommer også ind forbi og hilser på dig og evt. dine pårørende i din bolig.

Præsten tilbyder sig som samtalepartner og stille deltager; også de tunge ord og fantasier som er svære at dele med andre, men endnu sværere at bære alene, kan du dele med hende.

Præsten har tavshedspligt. Skriftemål, altergang, hjælp til bøn, bibellæsning m.m. er selvfølgelig også en naturlig del af præstens virke.

Både du og dine pårørende samt evt. gæster er velkomne til at deltage i de arrangementer præsten afholder. Er du sengeliggende kan din sygeplejerske eller de frivillige køre dig ind i Orangeriet i din seng.