Hospice Sjælland

Værdighedsterapi

Værdighedsterapi tilbydes de patienter, som vurderes at kunne profitere fra denne form for terapi.

Tanken bag værdighedsterapi er, at det er vigtigt for det enkelte menneske at kunne give noget til andre. Og når man er alvorligt syg, kan det føles som om man ikke har ret meget at give.

Værdighedsterapien har bevist, at dét at fortælle og få fx sin livshistorie skrevet ned - og dermed få muligheden for at videreformidle denne til sine pårørende - kan give en ny følelse af mening og sammenhæng.

At dele tanker og fortælle sin historie

  • Hvad har jeg lært om livet, som jeg gerne vil give videre til andre?
  • Er der noget, jeg gerne vil have at min familie skal vide om mig - og er der ting, som jeg særligt gerne vil have, de skal huske?

Spørgsmål som disse dukker ofte op, når man er meget syg og kun har kort tid tilbage at leve i. Mange har tænkt meget over deres liv undervejs i sygdommen; tænkt over at de gerne ville skrive noget til deres pårørende - og nogle er også kommet i gang med det.

Andre har ladet det blive ved tanken, men får, når de kommer på hospice, med ét muligheden for at få det gjort.

Her er god støtte fra hele personalet, så smerter og svære dage bliver lettere at bære. Ud af den bedring kan vokse ønsket om at få skrevet noget om sit liv til sine pårørende.

Til glæde for både patient og pårørende

Værdighedsterapien tager udgangspunkt i en samtale - et "interview" - med en uddannet terapeut fra Hospice Sjælland.

De fleste patienter benytter tilbuddet til at fortælle om deres liv og fortælle de pårørende, hvor meget dét, de har haft sammen, betyder for dem. Patienten kan også bruge det til at sige nogle af de svære ting højt - som for eksempel, hvad de ønsker for børnene eller ægtefællen i fremtiden.

Da mange beboere er begrænset fysisk og psykisk, kan det give en god fornemmelse at udrette noget. Der fokuseres på det meningsfulde - og patienten bliver mere og andet end sin sygdom.

Mange føler, at det er rart at at gennemgå sine minder og herigennem indse, hvad der har haft betydning i deres liv, og hvad der betyder noget her og nu.

Samtalen munder ud i en nedskrevet fortælling - en lille "bog" - som ikke mindst bliver højt værdsat af de pårørende.