Hospice Sjælland søger sygeplejerske til vikariat pr. 01.03.2019-30.09.2019

Hospice Sjælland

Hospice Sjælland er en selvejende institution, som har driftsaftale med Region Sjælland. Patienterne på Hospice Sjælland er alvorligt syge med et kortere livsperspektiv. På hospice er der fokus på det, der gør livet værd at leve. Udgangspunktet for den palliative pleje og behandling, vi tilbyder, er patienternes egne oplevelser og ønsker. Patienter og pårørende ses som et hele, og vores opgave er at tilbyde trygge rammer til sygdomsramte familier i den sidste tid.

Vi tilbyder

Som sygeplejerske på Hospice Sjælland bliver du en del af en arbejdsplads med mange samarbejdspartnere, hvor respekt for hinanden og humor er grundlaget for omgangsformen. I hverdagen vil du nyde godt af samarbejde med læger, fysioterapeut, harpenist, præst, sekretær, frivilligkoordinator, pedel, køkken- og service personale samt en stor gruppe frivillige.

Du får engagerede og kompetente tværfaglige kolleger med stor praktisk erfaring og teoretisk viden inden for det palliative felt. Samtidig bliver du en del af et hus, hvor du vil blive mødt med opmærksomhed, anerkendt, som medarbejder, og have gode muligheder for at udvikle palliativ omsorg og pleje af høj kvalitet.

Du får supervision i sygeplejefaglige grupper og mulighed for deltagelse i ugentlig intern undervisning.

Du får indflydelse på egen arbejdsplan i form af elektronisk ønskeplan.

Om dig

Du er sygeplejerske med min. 3 års klinisk erfaring – gerne erfaring indenfor det onkologiske eller palliative speciale.

Du er sygeplejefagligt velfunderet og engageret, kreativ og imødekommende. Du kan planlægge, udøve og udvikle kvalificeret sygepleje til mennesker med livstruende sygdom og har fokus på dokumentationen heraf.

Du har gode kommunikative egenskaber. Du kan rumme og respektere den enkelte patient og dennes pårørende, og således yde pleje og omsorg ud fra deres behov, ønsker og tanker om kvalitet ved livets afslutning.   

Du ønsker at bidrage til et fagligt og godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel.

Du besidder en evne til selvstændighed samtidig med, at du kan indgå i et tæt tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring med henblik på at koordinere den palliative indsats til gavn for den enkelte patient og de pårørende. 

Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske Christina Fruergaard på 46 76 29 31.

Ansøgning og CV stiles til Afdelingssygeplejerske Christina Fruergaard på mail: info@hosj.dk

Samtaler afholdes løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig!