Hospice Sjælland

Hospice Sjælland Støtteforening

 Støtteforeningens formål er:

  • at informere om hospice-sagen
  • at inspirere foreningens medlemmer til at medvirke ved de aktiviteter på Hospice Sjælland, som kan varetages af de frivillige
  • at være til rådighed for støtteopgaver, som er relevante og mulige i samarbejde med hospicechefen eller den kommunale hjemmepleje i det tidligere Roskilde Amt, jf. publikation "Center for lindrende indsats anbefalinger og forslag til den videre proces"
  • at varetage kontakt til Hospice Forum Danmark og relevante lokalforeninger inden for sundhedsområdet.

Læs mere om Hospice Sjælland Støtteforening på foreningen egen hjemmeside, hvor du finder oplysninger om vedtægter, aktuelle opgaver og arbejde.

Bliv medlem af Hospice Sjælland Støtteforening!

Ønsker du at høre mere om Støtteforeningen, eller støtte Hospice Sjælland ved at blive medlem af foreningen, kan du benytte indmeldelsesblanketten på støtteforeningens hjemmeside eller henvende dig til:

Rolf Birger Petersen (formand)
Tårnbjerggårdsvej 25
4320 Lejre
Tlf. 46 48 06 06
E-mail: formand@hosjstf.dk

Anker Axelsen (kasserer)
Himmelev Bygade 5
4000 Roskilde