Menu

Palliativ behandling på hospice

På denne side kan du som samarbejdspartner i sundhedssektoren finde information om henvisning og visitation af patienter til hospice.
 
Du vil samtidig kunne følge med i relevante retningslinier og anbefalinger inden for området, og ikke mindst hvordan vi udvikler og former behandlingen her på stedet.
Vi er som hospice i dag en specialiseret behandlingsenhed, som arbejder i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats samt WHO’s mål for den palliative indsats.
 
Der skelnes mellem palliation på et specialiseret niveau, som varetages af personale på hospice, i palliative teams og –enheder på hospital, og palliation på basisniveau, som kan foregå både i eget hjem, på plejehjem og på hospital.
 
Det specialiserede niveau er kendetegnet ved at have palliation som hovedopgave og ved et tværfagligt personale, der er særligt uddannet til denne opgave. >> Læs mere om det tværfaglige team og samarbejde på Hospice Sjælland.
 
Vores vision er at gå foran i det palliative felt – og på kort, men også på længere sigt, være i stand til at lindre symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig/eksistentiel karakter hos uhelbredeligt syge patienter.
 
Siden Hospice Sjælland blev etableret i 2006 har udviklingen været en dynamisk proces, afhængig af behov hos beboere og pårørende samt af den faglighed, der er tilstede på hospice.
 
Vi tager gerne ud og underviser og orienterer om livet og behandlingen på hospice, og er også åbne for studiepladser, rotationsstillinger. >> Kontakt Hospice Sjælland for at aftale nærmere.
 
Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med palliative og evt. vanskelige problemstillinger, er du også velkommen til at kontakte Hospice Sjælland for en samtale med en af vores læger.
 
  
Hjemmesiden er udviklet og hostet af internet 123