Menu

Der er to muligheder for at støtte Hospice Sjælland økonomisk.

1) Donation til Hospice Sjælland

Hospice Sjællands Støttekonto modtager med tak donationer, som vil blive anvendt til at opfylde ønsker og behov, ud over hvad der kan dækkes over den almindelige drift, til glæde for patienter, pårørende og personale på Hospice Sjælland.

Det kan være modernisering og nyindretning af lokaler, indkøb af møbler, køb af rickshaw, temadage for  personalet og mange andre ting, som kan være med til at gøre Hospice Sjælland til et endnu bedre sted.

Hvis der er tale om arv, kan der gives boet afgiftsfritagelse jf. Boafgiftsloven.

Støttekontoen bestyres af den samme bestyrelse, som leder den selvejende institution Hospice Sjælland.

Beløb kan indsættes på Reg. nr. 2232 – Konto nr. 6271329707

Husk venligst navn og adresse.

2) Donation til Hospice Sjælland Støtteforening

Donationer til Hospice Sjællands Støtteforeningen bruges på musikarrangementer, køb af kunst, forskønnelse af haven og andre ting, som ikke dækkes af hospices driftsmidler og som kan medvirke til at gøre Hospice Sjælland til et i særklasse smukt og dejligt sted.

Derudover ydes støtte til aktiviteter og uddannelse for alle de frivillige på Hospice Sjælland.

Hvis der er tale om arv kan der gives afgiftsfritagelse jf. Boafgiftsloven.

Støtteforeningens økonomiske midler administreres af en bestyrelse valgt på foreningens årsmøde.

Bestyrelsen består både af hospice-frivillige og andre medlemmer, der ønsker at gøre en forskel for patienter og pårørende på Hospice Sjælland.

Beløb kan indsættes på Reg. nr. 2290 – Konto nr. 3490 763 855.

Husk venligst navn og adresse.

>> Har du spørgsmål om gaver eller arv er du velkommen til at kontakte Hospice Sjælland

Hjemmesiden er udviklet og hostet af internet 123