Hospice Sjælland

Lindrende behandling og pleje

På hospice gør vi alt for at lindre ikke kun fysiske, men også psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle problemstillinger.

Medicinsk behandling og øvrig omsorg

Lindring af dine lidelser er en forudsætning for, at du kan nyde de ting, du sætter pris på. Vi lægger derfor vægt på hurtigt i samarbejde med den enkelte at få "styr" på smerter, kvalme og andre generende symptomer.
 
Vi ønsker så vidt muligt at være på forkant og komme disse gener i forkøbet.
 
Ligeledes kan økonomiske, sociale eller åndelige forhold plage dig og helt fylde dine tanker. Vi sørger for, at du får hjælp til disse problemer.

Fysioterapi
Ud fra individuel undersøgelse og vurdering, i harmoni med patientens behov og ønsker, tilrettelægger fysioterapeuten behandling og træning i samarbejde med det tværfaglige team på hospice.

Præst
Præsten tilbyder sig som samtalepartner og stille deltager; tanker, som er svære at tale om, men endnu sværere at bære alene, kan patienten dele med præsten.

Harpeterapi
Harpeterapeuten tilbyder harpemusik, som glæder og bringer trøst, håb og lindring for patienter og pårørende.
 
Værdighedsterapi
Med værdighedsterapi får patienten hjælp til at få skrevet sine tanker ned til de pårørende; dét at blive spurgt, at fortælle og få fx sin livshistorie nedskrevet, kan give en ny følelse af mening og sammenhæng i en svær tid.
 
Din døgnrymte
Det er vigtigt, at du har kræfter til det, der er betydningsfuldt for dig her og nu. Derfor hjælper vi dig med at tilrettelægge dagen, så du kan være oppe, når du har lyst, spise, modtage besøg og sove, når det føles bedst for dig. Måske giver vi et råd, som vi mener vil være godt for dig, men vi respekterer fuldt ud dit valg.
 
Én patients dag begynder måske om eftermiddagen og slutter sent om aftenen, én er vågen tidligt, men kan ikke klare flere besøg og gøremål ved middagstid.
 

Fokus på dét, der giver glæde

På hospice Sjælland har du mulighed for at få glæde af det, du holder af. 
 
>> Læs mere om ophold på Hospice Sjælland.