Visitation til hospice

De tre hospices i Region Sjælland – Hospice Sjælland, Svanevig Hospice og Hospicegården Filadelfia – har pr. 1. juli 2013 udarbejdet en fælles henvisningsblanket. Prioriter venligst 1. prioritet, 2. prioritet og 3. prioritet på henvisningen.

>> Download henvisning til Hospice Sjælland her

Henvisning til Hospice Sjælland kan foretages af enhver læge, på samme måde som henvisning til anden sygehusbehandling.

Palliativt ophold

Palliativt ophold er et tilbud, hvor man i lighed med livsafsluttende ophold visiteres efter gældende visitationsregler. Det er et tidsbegrænset ophold, hvor focus er på nogle specifikke specialiserede behov. Såfremt disse problematikker lindres planlægges udskrivelse efter lægefaglig vurdering.

Visitationskriterier
Den endelige visitation af patienter til hospice foretages af sundhedsfagligt personale på Hospice Sjælland efter følgende kriterier:

 • Patienten skal have en livstruende sygdom med forventet kort levetid eller indlæggelsestid
 • De helbredende behandlingsmuligheder skal være udtømte
 • Patienten skal være orienteret om, at fremtidig pleje og behandling alene er af lindrende art
 • Patienten skal være orienteret om, at hospice er et af flere mulige tilbud
 • Patienten skal selv ønske ophold på hospice

Hvad karakteriserer en hospicepatient?

Et menneske med en livstruende sygdom og et kort livsperspektiv. Situationen er præget af kompleksitet. Det er ikke nødvendigvis de fysiske problemer, der fylder mest – de psykiske, familiære og åndelige problemer kan hver især være så massive, at de nødvendiggør hospiceophold med henblik på palliation. Det er kompleksiteten, der har indflydelse på vistiationen.

Et udtrykt ønske

Patienten skal have sagt ”JA” til at komme på hospice.

Hvilke patienter modtager hospice ikke?

 • Unge under 18 år
 • Mennesker, der ikke ønsker at komme på hospice
 • Mennesker, der er stærkt i tvivl (et besøg på hospice eller en tid i hjemmet efter udskrivelse fra sygehus kan afklare tvivlen)
 • Hvor lægen skønner, at der er for stor usikkerhed om prognose/diagnose
 • Bevidstløse mennesker
 • Hvor det skønnes at være for tidligt i forløbet – og der ikke er et palliationsbehov
 • Hvor der ikke er behov for en specialiseret palliativ indsats
 • Hvis det er for sent i forløbet og den syge forventes at afslutte livet inden for de næste par dage

Grænserne kan være uskarpe, når det gælder mennesker med hjernetumorer eller hjernemetastaser, men disse mennesker kan visiteres når det fremgår, at der har været talt med vedkommende om hospiceophold samt familie og fagpersoner uafhængigt af hinanden bekræfter, at de véd at det er ønsket fra beboeren.

Hvilke diagnoser?

De uhelbredelige sygdomme kan være kræft, terminal uræmi, Mb cordis incomp, COLD, ALS og andre kroniske lidelser i den sidste livsfase. Der skal være et palliationsbehov.

Religiøst tilhørsforhold

Patienterne kan tilhøre hvilken som helst eller ingen trosretning.

Situationen bedres – hvad så?

De fleste af vores patienter ønsker at afslutte livet på hospice. Enkelte vil på hospice opleve symptomlindring og kan udskrives til hjemmet/plejehjem. Såfremt situationen forværres, skal der ny ansøgning til med henblik på vurdering og tildeling af plads.

​Omsorg og nærvær

Få mere information her

​Lindrende behandling og pleje

Lær os bedre at kende

Vil du besøge os?

Hvis du vil besøge os er du velkommen, men ring i forvejen så vi kan tage ordentligt imod dig.

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Hospice Sjælland Den Selvejende Institution

Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde

Klik her for rutevejledning

CVR: 28944381

Kontaktoplysninger

Telefon: 46 76 29 29

E-mail: info@hosj.dk

Vi hører gerne fra dig.

Vigtig info

Hospice Sjælland kan kontaktes døgnet døgnet rundt.

Hvis du vil besøge os er du velkommen, men ring i forvejen så vi kan tage ordentligt imod dig.