Udvidelse af hospice fra 12 til 16 boliger i 2013

Mandag den 24. februar 2014 indviedes den nye tilbygning til Hospice Sjælland. Læs mere om udvidelsen herunder.

Hospice Sjælland har i dag 12 pladser og modtager hvert år 220-250 patienter. Der er dog omtrent dobbelt så mange, der visiteres til og ønsker en plads på hospice, og mange må hvert år afvises, selvom de har behov for den pleje og omsorg, som hospice tilbyder.

Hospice Sjælland drives efter driftsoverenskomst med Region Sjælland. Regionen har nu besluttet at udvide antallet af hospicepladser, hvoraf 4 nye pladser placeres på Hospice Sjælland, der således i fremtiden kommer til at kunne tilbyde pleje og omsorg til i alt 16 patienter ad gangen.

Derfor har Hospice Sjælland i det forløbne år sammen med White Arkitekter, Strunge Jensen rådgivende ingeniører og Landskabsarkitekterne Roskilde og med OK-Bolig som forretningsfører arbejdet med at konkretisere udvidelsesplanerne.

Selve byggearbejdet vil efter planen ske i perioden april-oktober, så tilbygningen kan tages i brug i begyndelsen af november 2013.

Hospice bygger til fra april til oktober 2013

Hospice Sjælland blev tegnet og projekteret tilbage i 2004/05 og indviet i juni 2006. Hospice Sjælland var på det tidspunkt kun det sjette hospice, der blev opført i Danmark. Byggeriet blev opført med 12 boliger samt tilhørende fællesfaciliteter, servicearealer og kontorer m.m.

Ved udvidelse fra de nuværende 12 til i fremtiden 16 boliger samt yderligere servicearealer har det som udgangspunkt været meget vigtigt at skabe en visuel arkitektonisk sammenhæng med det eksisterende byggeri. Udvidelsen kobler sig nænsomt på det eksisterende byggeri i den nordøstlige ende.

Der anvendes de samme materialer som på det eksisterende byggeri, dvs. mørke Swisspearl plader og gule bloksten til boligerne. Der etableres de samme ovenlys i det brede gangareal, udført som en saddeltagsløsning som det eksisterende ovenlys.

>> Se og download facadetegninger

Planløsning

De fire nye boliger kobler sig på det eksisterende byggeri via en mindre opholdszone, som skyder sig ud i terræn og optager forskydningen af den nye udvidelse mod nord.

Fra ankomstarealet i gårdrummet vil udvidelsen være mere synlig, idet bygningen trækkes ud til 2,5 meter fra skel og løber langs Nordens Parkvej. For at bryde den forholdsvis lange facade, bliver glasgangen mellem boligerne og servicearealerne trukket ind i bygningen. Herved opnås der en arkitektonisk skyggefuld og flot effekt.

De nye boliger indrettes på samme måde som de eksisterende, dvs. de har eget bad/toilet, køkken, stue, sengeplads samt udgang til terrasse.

Udsigten ud over kulturlandskabet mod nord vil være den samme som fra de eksisterende boliger som ligger på den nordvestlige side.

For optimal udnyttelse af arealerne, indrettes der et anretterkøkken for de pårørende midt i bygningen. I tilknytning til anretterkøkkenet etableres opholdsareal og et legeområde for børn. Der indrettes også et nyt toilet for de pårørende og andre besøgende.

De eksisterende omklædningsfaciliteter og personalerum i den trekantede spids i det nuværende hus rives som nævnt ned for at gøre plads til den nye udvidelse. Der etableres derfor nye omklædningsfaciliteter for både damer og herrer samt nyt personalerum med tilhørende køkken i det nye byggeri.

Personalerum og møderum bliver opdelt med en mobil foldevæg, så der kan skabes plads til minimum 45 personer.

Der etableres yderligere tre kontorer til sygeplejersker og læge.

Containergård, cykelskur og udhus

Containergård indgår som en del af husets sydlige hjørne, mens cykelskur og udhus danner ”spidsen” i den nye udvidelse. På denne måde opnås den kortest mulige afstand for afhentning af affald og cykler og haveredskaber kan komme i tørvejr – uden at der skal opføres fritliggende skure på grunden.

Udvidelse af spisestue/opholdsstue

Mellem de to eksisterende boliggrupper mod nordvest bliver der en mindre udvidelse af den fælles opholdsstue. Samtidig byttes der om på funktionerne, således at spisestuen indrettes i udvidelsen mod nord – og opholdsstuen flytter ned mod gårdhaven ved hovedindgangen.

>> Se og download plantegning

Landskab og trafik

Indkørsel til Hospice Sjælland forbliver via Tønsbergvej.

Udearealerne omkring hospice genskabes, så de landskabelige værdier bevares som de er idag – dog inddrages den lille egelund nærmest indkørslen til ny parkering, idet antallet af pladser udvides fra de eksisterende 18 i dag til i alt 27 parkeringspladser.

Hospice Sjælland fortsætter – også mens vi bygger.

En vigtig del af planlægningen har været at sikre, at de nuværende hospicepladser kan bruges uden afbrydelser – også i hele byggeperioden.

Vi har derfor valgt at placere og planlægge udvidelsen således, at de eksisterende boliger ikke berøres. Kun personalets omklædningsrum og frokoststue – samt i en kort periode den fælles opholdsstue – vil være berørt af byggearbejdet. Der opstilles derfor en pavillon med midlertidige omklædningsfaciliteter til personalet i byggeperioden.

Selve byggepladsen, entreprenørens skure, maskiner og materialer placeres efter aftale med Roskilde Kommune udenfor hospicegrunden på den lille trekant jord nord for Nordens Parkvej.

>> Se og download 3D tegninger

Øget tryghed for hospicepatienten – og øget fokus på forskning

En udvidelse af antallet af sengepladser vil ikke kun gøre, at Hospice Sjælland i højere grad kan imødekomme behovet for palliativ pleje og omsorg. Det vil ligeledes føre til en forøgelse af antallet af medarbejdere, som muliggør en højnelse af niveauet af vores læge- og sygeplejefaglige ydelser samt den højt prioriterede forskningsindsats.

Alt i alt er det med stolthed og glæde, at vi på Hospice Sjælland ser frem til november, hvor vores kompetence som specialiseret behandlingsenhed kan komme endnu flere borgere til gavn.

​Omsorg og nærvær

Få mere information her

​Lindrende behandling og pleje

Lær os bedre at kende

Vil du besøge os?

Hvis du vil besøge os er du velkommen, men ring i forvejen så vi kan tage ordentligt imod dig.

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Hospice Sjælland Den Selvejende Institution

Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde

Klik her for rutevejledning

CVR: 28944381

Kontaktoplysninger

Telefon: 46 76 29 29

E-mail: info@hosj.dk

Vi hører gerne fra dig.

Vigtig info

Hospice Sjælland kan kontaktes døgnet døgnet rundt.

Hvis du vil besøge os er du velkommen, men ring i forvejen så vi kan tage ordentligt imod dig.

Læs vores privatlivspolitik her