Fra dannelse af støtteforening i 2002 til indvielse af Hospice Sjælland i 2006

2000-2002

Vedtagelse af lov om det frie hospicevalg samt etablering af støtteforening og projektgruppe til det kommende Hospice Sjælland. Pr. den 1. juli 2000 vedtog folketinget loven om “frit hospicevalg” i Danmark.

De første skridt mod en reel etablering af Hospice Sjælland blev herefter taget i 2002, da den nydannede Hospice Roskilde Støtteforenings bestyrelse besluttede at nedsætte en projektgruppe med det formål at tilvejebringe grundlaget for realitetsforhandlinger – og en driftsaftale – med det daværende Roskilde Amt.

Det kommende hospice skulle drives som en selvejende institution med plads til 12 beboere. Støtteforeningen indgik aftale med OK-Fonden, som havde erfaring med drift af forskellige institutioner, herunder plejehjem samt projektudarbejdelse af et hospice i Frederiksborg Amt.

Samtidig indgik støtteforeningen aftale med arkitektfirmaet Johansen & Partnere, som indvilligede i vederlagsfrit at bidrage med rammerne for det helt specielle hus, i første omgang på skitseplan. En skitse, der sammen med et driftsoplæg blev præsenteret for Roskilde Amt i december 2002.

2003-2004

Stiftelse af den selvejende institution Hospice Sjælland og vedtagelse af ny lov omfattende hospicer i Danmark

I oktober 2003 indgik støtteforeningen en “benyttelsesaftale” med Roskilde Amt på 6 pladser. De sidste 6 pladser var tiltænkt borgere uden for Roskilde Amt.

Inden dette kunne lade sig gøre var en lovændring inden for hospiceområdet dog nødvendig. Støtteforeningen var her i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og den nødvendige lovændring blev vedtaget af folketinget i juni 2004.

Pr. den 1. december 2003 blev den selvejende institution Hospice Sjælland stiftet med det formål at opføre og drive Hospice Sjælland.

2003-2004

Finansiering og identificering af grund samt projektering af et hus, der tilgodeser hospicepatientens behov og passer ind i miljøet. Inden en grund kunne købes måtte finansieringen på plads. Støtteforeningen søgte midler fra hospicepuljen 2003 – et tilskud på 6 mio. kroner, som blev bevilget juni 2004. Herefter kunne forhandlingerne om køb af grund med Roskilde kommune begynde.

Ønsket var at finde en grund, hvor det var muligt at komme tæt på naturen. Og efter besigtigelse af flere grunde og drøftelser med Roskilde kommune, blev grunden i Trekroner – Roskilde Kommunes nye bydel – valgt som den bedste grund til opførelsen af et hospice i Roskilde Amt.

Grunden i Trekroner opfyldte det store ønske om at komme tæt på naturen; en pragtfuld udsigt over det sjællandske landskab og centralt placeret i forhold til by og transportmuligheder.

2005

Det første spadestik på grunden i Trekroner

Fredag den 18. februar 2005 blev det første spadestik taget på grunden i Trekroner i Roskilde. Mens vinden var bidende, var udsigten over det bakkede, snedækkede landskab betagende.

Gravemaskinerne ventede kun på, at frosten skulle slippe jorden – nedtællingen til Hospice Sjælland var for alvor begyndt.

Da fundamentet var støbt, ankom hele huset i moduler; badeværelseskabiner, som var produceret i store indendørs haller i Galten, blev monteret i løbet af foråret – og herefter blev mure og vægge opført.

Mens et smukt og funktionelt hus tæt på naturen rejste sig i løbet af 2005 på grunden i Trekroner i Roskilde, kunne borgere i den nye Region Sjælland – og i hele Danmark – se frem til det sjette hospice i landet.

2006

Indvielse af Hospice Sjælland

Det nyopførte Hospice Sjælland blev officielt indviet mandag den 12. juni 2006.

Efter at både Roskilde Amt og Forberedelsesudvalget for Region Sjælland havde godkendt driftsaftalen med Hospice Sjælland, flyttede de første patienter ind den 19. juni 2006.

Der er i byggeriet lagt vægt på lyse og åbne miljøer, hvor arbejdsmiljø og æstetik går op i en højere enhed. Et eksempel er husets orangeri, hvorfra der er en dejlig udsigt ud over det åbne land og naturen.

Hospice Sjælland i dag

Hospice Sjælland er i dag et velfungerende Hospice; et godt sted at tilbringe den sidste del af livet samt en god arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og har et højt fagligt niveau.

Hospice Sjælland arbejder tværfagligt for at det enkelte menneske og de pårørende kan leve med størst mulig livskvalitet, således at den syge får den bedst mulige afslutning på livet.

Hospice Sjælland drives i dag som en selvejende institution i henhold til driftsaftale med Region Sjælland jfr. Sundhedsloven § 75 stk. 4.

Formålet med denne aftale er at skabe et grundlag for drift af Hospice Sjælland med henblik på at tilbyde bedst mulig lindrende behandling og omsorg til døende patienter, indlagt på hospice, samt at yde støtte og hjælp til disses pårørende.

Aftalen skal give patienter i Region Sjælland en reel mulighed for at vælge, hvor de ønsker at dø – i eget hjem, på plejehjem, på sygehus eller på hospice.

Hospicepladserne er derfor et supplement til de tilbud, som døende og uhelbredeligt syge i øvrigt har.

Ophold på Hospice Sjælland er vederlagsfrit for patienterne.

Hospice Sjælland har ansvar for, at hospicet drives i henhold til gældende lovgivning og Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende faglige retningslinjer.

​Omsorg og nærvær

Få mere information her

​Lindrende behandling og pleje

Lær os bedre at kende

Vil du besøge os?

Hvis du vil besøge os er du velkommen, men ring i forvejen så vi kan tage ordentligt imod dig.

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Hospice Sjælland Den Selvejende Institution

Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde

Klik her for rutevejledning

CVR: 28944381

Kontaktoplysninger

Telefon: 46 76 29 29

E-mail: info@hosj.dk

Vi hører gerne fra dig.

Vigtig info

Hospice Sjælland kan kontaktes døgnet døgnet rundt.

Hvis du vil besøge os er du velkommen, men ring i forvejen så vi kan tage ordentligt imod dig.

Læs vores privatlivspolitik her