Menu

Tværfaglighed – et krav i hospiceomsorg

Det tværfaglige omsorgs- og behandlerteam på Hospice Sjælland består af overlægersygeplejersker, fysioterapeutpræst, harpeterapeut og frivilligkoordinator.
 
Det er vores opfattelse, at et tæt samarbejde mellem disse grupper er en forudsætning for, at hospiceomsorgen opleves som optimal af patient og pårørende.
 
Vi har fokus på både fysiske, psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle problemstillinger. Det er nødvendigt, at patientens plagsomme symptomer anskues fra alle disse vinkler.
 
Faggrupperne skal arbejde ud fra behandlingsstrategier, men skal hele tiden forholde sig åbne over for utraditionnelle ønsker og behov fra patientens side.
 
Ud over behandlerteamet består personalegruppen i dag af afdelingssygeplejerske, udviklingssygeplejerske, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, sekretær, pedel, servicemedarbejder, økonoma, køkkenassistenter, frivillige og hospicechefen.
 
 
Hjemmesiden er udviklet og hostet af internet 123