Menu

Rygepolitik Hospice Sjælland

Hospice Sjælland er røgfrit. Det betyder, at det ikke er tilladt for patienter, pårørende eller medarbejdere at ryge indendørs. Dette gælder også E-cigaretter.

Patienter
• Det er tilladt for patienter at ryge på terrassen uden for patientstuen.

• Hospice Sjælland råder over et antal udendørs askebægre, der kan sættes på terrassebordet, hvis patienten har behov for, at ryge på terrassen. Rengøringen sørger for jævnlig tømning.

• Patienten skal, som udgangspunkt, selv kunne klare alt omkring rygningen.

• Der skal, af sikkerhedsmæssige grunde, slukkes for ilten inden rygning, hvis patienten er i iltbehandling. Hos patienter der er i iltbehandling, opbevarer personalet lighter af sikkerhedsmæssige årsager.

• Patienter, der husker dårligt eller er svækkede, kan af sikkerhedsmæssige årsager få cigaretter og lighter opbevaret af personalet.

• Patienter kan tilbydes nikotinplaster.

• Ved rygning på terrassen uden for patientstuen skal terrassedøren og vinduer ind til stuen være helt lukkede imens.

• Ved rygning skal tages hensyn til at andre generes af tobaksrøg, speciel fokus på patienterne på de nærliggende terrasser.

Pårørende og gæster
Må ikke ryge på Hospice Sjællands matrikel.

Medarbejdere
Må ikke ryge i arbejdstiden.

Hjemmesiden er udviklet og hostet af internet 123