Menu

Vores værdigrundlag

Hos Hospice Sjælland arbejder vi med vores værdigrundlag. Det er udgangspunktet for vores daglige arbejde, skabt i fællesskab mellem ledelse og medarbejdere.


Vision for Hospice Sjælland

Hospice Sjælland er i front indenfor den palliative udvikling i Danmark.

Vi deltager aktivt med vores viden og faglighed nationalt. Vi sikrer dermed, at Hospice Sjællands tilbud er i tråd med den nyeste viden og evidens til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.


Mission for Hospice Sjælland

Hospice Sjælland er et højt specialiseret palliativt tilbud som yder lindring for livstruede syge og deres pårørende.

Vi arbejder med fysisk, psykisk, social og eksistentiel lindring for at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte.


Værdier for Hospice Sjælland

Kompetence

 • Vi prioriterer høj faglighed
 • Ledelsen og medarbejderne har et fælles ansvar for at faglige og personlige kompetencer udvikles

Tillid

 • Vi møder Hinanden med tillid i alle relationer.
 • Vi har tiltro til, at alle udfører deres arbejde kompetent.
 • Lederne uddelegerer ansvar til medarbejderne i en åben dialog
 • medarbejderne udviser tillid til, at lederne udøver ledelse til arbejdspladsens bedste

Tolerance

 • Gensidig respekt og anerkendelse af forskellighed i meninger, tro og adfærd både hos kolleger, ledelse, patienter og pårørende
 • Vi respekterer og efterlever trufne beslutninger

Kommunikation

 • Vi kommunikerer bevidst på en tydelig, anerkendende og respektfuld måde, som bidrager til en åben dialog
 • Vi lægger vægt på et højt informationsniveau, internt som eksternt

Kreativitet

 • Vi arbejder med muligheder frem for begrænsninger
 • Vi sætter livskvaliteten højt og ser det hele menneske i mødet med patienten og pårørende
 • Vi samarbejder kreativt på tværs af faggrupperne for at sikre det optimale forløb for patienten og pårørende
Hjemmesiden er udviklet og hostet af internet 123