Menu

Plads på hospice

Er du alvorligt syg og overvejer du om hospice kan være en mulighed for dig, kan du på disse sider få en række oplysninger, der kan hjælpe dig videre.  

Vi er som hospice i dag en specialiseret behandlingsenhed for patienter med livstruende sygdomme og et kort livsperspektiv.

Indlæggelse på hospice kan ske som ophold med henblik på livets afslutning, men også som kortere ophold med henblik på observation og justering af behandling.

For at komme i betragtning til en plads på Hospice Sjælland skal din egen læge eller sygehuslæge sende en elektronisk henvisning via Sundhedsplatformen, såfremt det er inden for Region Sjælland eller Region Hovedstaden.

Henvisning fra øvrige Regioner bedes tilsendt via henvisningsskema. >> Mere om henvisning til hospice 

Derefter indhenter vi de nødvendige medicinske oplysninger, og tager kontakt til dig, din familie eller dine kontaktpersoner i sundhedssektoren for at få afklaret, om hospice er det rigtige valg for dig.

Vi har ikke venteliste, men tildeler ledige pladser til de, der har mest behov.

Da der er frit hospicevalg i Danmark modtager Hospice Sjælland patienter fra alle regioner i landet.

 
Hjemmesiden er udviklet og hostet af internet 123